Evgeniya Kamennaya- model from Krasnayarsk.
Alyona Gzel - tattoo master and model from Chelyabinsk.
NESSY JOY - model from Moscow.